Facebook icon  twitter-icon
Menu

Om de waardigheid van onze generatie

 
Om de waardigheid van onze generatie


Tijdens de jaarlijkse diaconale werkavond op 29 oktober j.l. spraken Caroline Doelman (Solidair Friesland), Peter Bootsma (Duurzaam Noorden) en bisschop van de Hout over de toepassing van Laudato Si' voor de parochies. Deze encycliek over sobere levensstijl en aandacht voor het kwetsbare en de kwetsbaren maakt nog steeds veel los. Caroline Doelman van Solidair Friesland gaf een heldere uitleg over de encycliek, waarna Peter Bootsma van Duurzaam Noorden de urgentie van dit allesomvattende thema benadrukte. 'Het gaat niet alleen om de volgende generaties, maar ook om de waardigheid van ónze generatie'. En het is een vraagstuk voor alle sectoren. Ook voor de kerken. En zeker ook voor de politiek. 'Maar hoe verander je de politiek? Het is niet onmogelijk. Er zijn vaker grote omslagen geweest waardoor de politiek moest ingrijpen. Denk aan de periode van de grote overstromingen'.
De dialoog onder de aanwezigen kwam goed op gang. Er werden concrete suggesties gedaan. Bijvoorbeeld het idee om een kuiertocht te houden langs kerken en boerderijen en samen in dialoog te gaan over duurzame productie én consumptie. Het organiseren van de dialoogtafels over duurzaam samenleven is de kerken op het lijf geschreven. Daarbij kunnen – samen met vluchtelingen – internationale maaltijden worden bereid van streek- en seizoensgebonden producten. En kunnen de kerken de pachten verlagen voor boeren met een biologische bedrijfsvoering?
Ideeën genoeg. Nu de actie. Solidair Friesland werd uitgedaagd om de ideeën te bundelen en een vervolg in gang te zetten om ook andere parochies en andere kerken te betrekken bij dit proces.
Want één ding staat vast: het is urgent.
Bisschop van den Hout was in zijn afsluitende inleiding kritisch over stromingen die zeggen dat we het in Nederland nog beter zouden moeten hebben. 'Dat geldt voor een deel van de bevolking, maar over het algemeen hebben we het hier goed. En Laudato Si' stelt ook een vraag aan het bedrijfsleven. Het wordt ook daar besproken. Ik ben nog steeds benieuwd naar de reactie van het bedrijfsleven. De kracht van de encycliek zit vooral in het verband tussen milieu en moraal, dat door paus is toegevoegd aan eerdere programma's rond milieu. Het is me wel een program!', aldus de bisschop.

Nettie Schrama sprak ons moed in met haar droom over een middenstands-engel die geen vrede, duurzaamheid of gerechtigheid verkocht. Maar wel het zaad om het zelf uit te zaaien, water te geven en te laten groeien. Aan de slag dus.

En omdat het de 25e diaconale werkavond was, werden er kaarsen uitgedeeld om het diaconale licht aan elkaar door te geven. Bijzonder was de aanwezigheid van em. deken Julius Brouwer, een van de mensen die – samen met Solidair Friesland - deze bijeenkomsten heeft helpen ontwikkelen. Een lichtgevend voorbeeld van duurzame ontwikkeling.

Alvast noteren: op de diaconale voorjaarsbijeenkomst op 28 maart, aanvang 20.00 uur in het parochiehuis te Joure, Midstraat 110 wordt het thema verduurzaming aan de hand van Laudato Si' praktisch uitgewerkt rond een aantal thema's. Solidair Friesland verzorgt de inhoudelijke voorbereiding, zo mogelijk in samenwerking met 'Doarpswurk'.

Jan Bosman, Solidair Friesland