Facebook icon  twitter-icon
Menu

Meer dan genoeg?!

 

Laudato Si' en het basisinkomen

In het kader van de dag van de armoede werd door de Arme Kant van Fryslân en Solidair Friesland op 16 oktober een inspiratiebijeenkomst georganiseerd op de Loodsboot in Sneek. Tijdens deze bijeenkomst werd onderzocht op welke wijze de essentie en boodschap van Laudato Si' verbonden kunnen worden met de mogelijkheden dat het onvoorwaardelijk basisinkomen kan bieden. Een uitdagende vraag!
De bijeenkomst begon ontspannen met een maaltijd van soep en broodjes en een aantal voorbereidende gespreksvragen rond het thema. Al snel ontstonden geanimeerde gesprekken rond de stelling 'Zorgen voor de aarde is ook zorgen voor de armen' en de vragen 'Meer dan genoeg!? is voor mij ...', 'Een goede samenleving is...' en 'Als ik een basisinkomen krijg, wat zou ik dan doen?'.
Na de maaltijd kreeg Caroline Doelman als eerste het woord om het een en ander toe te lichten over de actualiteit en inhoud van de encycliek Laudato Si'. Paus Franciscus verbindt daarin milieuvraagstukken – de zorg voor de schepping – met de vraag hoe we als mensen met elkaar omgaan – de zorg voor de armen en kwetsbaren. Hoewel het woord basisinkomen in de encycliek niet voorkomt, zijn er wel waarden en lijnen – ook vanuit de katholieke sociale leer – te leggen. Denk aan de menselijke waardigheid, het streven naar de goede samenleving en de solidariteit. Ten diepste gaat het de vraag hoe we samen willen leven.
Vervolgens kregen Jan Atze Nicolai, bestuurslid van de Vereniging voor Basisinkomen, en Brigitte Scheepsma, bestuurslid van de Stichting voor de Zorgeconomie, het woord over het onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat is een vast bedrag per maand dat door de overheid zonder voorwaarden aan alle burgers wordt verstrekt. Daarnaast mag men zoveel verdienen als men wil. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is nog nergens ingevoerd, maar er zijn wel (uitgeklede) experimenten geweest. Voordeel van het basisinkomen is dat de nadruk niet meer alleen op de economie ligt, maar dat ook de zorg voor elkaar, de natuur en de dieren van waarde zijn. Door invoering van het basisinkomen worden de financiële middelen herverdeeld en kan er meer rekening gehouden worden met de draagkracht van de aarde, doordat bestaanszekerheid, gelijkheid en menselijke waardigheid bevorderd en creativiteit ontwikkeld worden.
Na de inleidingen ontstond er een levendig gesprek over de verbinding van het basisinkomen met Laudato Si' en wat 'meer dan genoeg' en een goede samenleving inhouden. Moet de invoering van het basisinkomen op kleine schaal beginnen of juist met een wereldwijde invoering? En wat kost dat dan? En: in hoeverre geeft het basisinkomen zin of betekenis aan het bestaan? Ook het mensbeeld is bepalend: ga je uit van vertrouwen of wantrouwen, van het individu of de gemeenschap? De eerste stap van bewustwording is gezet. Ieder ging geĂŻnspireerd naar huis met genoeg stof om verder over na te denken.

Meer dan genoeg?!