A3 presentatie Kansenfonds Provincie Fryslân

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Op 10 december heeft Robert Colijn het Woonkamer project gepresenteerd op een bijeenkomst van het Kansenfonds van de provincie Fryslân. Het Kansenfonds is een van de financiers van het A3-proiject, het project voor Activerende Aanpak van Armoede. Dit is een gezamenlijk project van de Classis Fryslân van de PKN, de Arme Kant van Fryslân en Solidair Friesland. De Woonkamer is een van de projecten, die daaruit zijn ontstaan. Robert had al eerder in de senioren-Huis-aan-Huis-krant verteld over dit prachtige project. Het lijkt veel op het project “de Huiskamer in de Buurt”, waarin de kerken en het Leger des Heils samenwerken. Daar was Elvera Jansen de verbindende kracht. Deze projecten groeien van onderaf en worden door de mensen ingevuld voor wie ze bedoeld zijn. Blijkbaar komen deze projecten, en vooral deze benadering op een goed moment. Het is blijkbaar een tijd van verbinden en van nabijheid.

> https://issuu.com/devea/docs/lsk_5_lr/6
> https://www.e-pages.dk/frieschdagblad/1226/article/1050101/21/1/render/?token=eee8db8fe64606fc9f508b937c06706d
> Interview Robert Colijn over het Woonkamer project – het interview start 5:37

En volg ook Omroep Middelsee en het Friesch Dagblad. Kort voor de kerst komt er een interview met Robert Colijn en Louis Bakker over het A3-project.

Ook u kunt meedoen!
Wij willen ons werk graag blijven ontwikkelen. Staat u ook open voor een bijdrage aan een kleurrijke en betrokken samenleving, waarin ruimte is voor iedereen en mensen elkaar willen helpen? U bent van harte welkom om mee te doen aan een van onze projecten. En wanneer u ruimte heeft voor een financiële bijdrage, dan is ook die steun zeer welkom. U kunt uw bijdrage storten op: NL44 RABO 0122 6908 77 t.n.v. Solidair Friesland te Leeuwarden. Solidair Friesland heeft de ANBI-status.