Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

65 jaar Solidair Friesland

Solidair Friesland 65 jaar, 1954-2019

Op 29 juni 1954 is Solidair Friesland opgericht, als samenwerkingsverband van katholieke caritas-instellingen en katholieke maatschappelijke organisaties in Fryslân. Het is ongeveer het einde van de periode van verzuiling. En het begin van een tijd waarin veel kerkelijk werk – qua financiering – wordt overgenomen door de overheid. De instellingen worden veralgemeniseerd. Gelukkig zijn en nog enkele instellingen die tot op de dag van vandaag alert blijven op nieuwe vragen en ontwikkelingen in de samenleving. Organisaties die hun achterbannen informeren en scholen om antwoord te kunnen blijven geven op wat de samenleving aan inzet nodig heeft. Want die vraag is er zeker. Kerken en levensbeschouwelijke organisaties worden steeds meer gevraagd om te helpen bij de aanpak van armoede, uitsluiting en eenzaamheid, en bij het meedenken en meewerken aan sociale cohesie. Solidair Friesland ondersteunt hen daarbij.

De kerken ‘leveren’ nog altijd miljoenen aan uren vrijwilligerswerk en aan financiële steun. Het werk ziet er wel anders uit. Caritas en diaconie werd 65 jaar geleden vooral vormgegeven door individuele armenzorg. Dat was toen de grootse nood. Vandaag de dag gaat het in dit werk naast noodhulp ook om nabijheid (er zijn, presentie), om het voorkomen van uitsluiting en discriminatie (inclusie) en om het bevorderen van sociale samenhang (cohesie, verbinding). Solidair Friesland staat nog steeds paraat om te ondersteunen en innoveren wanneer er op deze punten vragen of signalen zijn. Er wordt ook veel meer samengewerkt dan toen. Met andere kerken, andere religies en levensbeschouwingen, en met vele maatschappelijke organisaties.

Het jubileum is nog niet echt gevierd. Bestuur, leden van de beleidsgroep en medewerkers hebben afgesproken om de komende maanden activiteiten, werkgroepen en andere organisaties te bezoeken, om te horen hoe het gaat en welke signalen men heeft voor het beleid van Solidair Friesland. Op 16 mei 2020 hopen wij de ervaringen te kunnen bundelen op de jubileumbijeenkomst.

Recent verscheen het landelijke blad Diakonie en Parochie. De teamleider van Solidair Friesland, Jan Bosman, heeft op verzoek van de redactie een artikel geschreven over de Parochiële Caritas Instellingen in Fryslân.