MENSEN VOOR MENSEN

Samen onze omgeving eerlijker, socialer en duurzamer doorgeven.

ONS TEAM

Mensen hebben andere mensen nodig. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Samen geven we onze omgeving eerlijker, socialer en duurzamer door.

WIE ZIJN WIJ

Solidair Friesland motiveert, schoolt en ondersteunt vrijwilligers met diverse achtergronden die zich kortere of langere tijd inzetten voor onze maatschappelijke projecten.

DOE MEE

Geloof jij in gelijkwaardigheid en aandacht? Word vrijwilliger en werk mee in een van onze projecten of steun ons werk door een financiële bijdrage te leveren.

ONZE VISIE

Wij hebben oog voor mensen en hun persoonlijk verhaal. In de elf steden en in de dorpen. In groepen en individueel. In het bijzonder hebben we oog en oor voor mensen die in kwetsbare situaties leven. We signaleren waar mensen in de knel komen. We zetten ons met passie en breed geïnspireerd in voor een samenleving waarin iedereen mee mag doen. Daar waar nodig laten we ons horen en geven we stem aan wie dat zelf niet kan. 

ONZE WAARDEN

Deze zeven waarden bepalen ons werk.

De andere zien, door de andere geraakt worden en in beweging komen ten goede van de ander. Barmhartigheid gaat uit van menselijke waardigheid van ieder mens.

Ik schort mijn vooroordelen op en benader de ander met een open houding. We maken het niet moeilijker dan nodig. De kracht ligt in de eenvoud niet in de veelheid. Aansluiten op de andere in taal, tempo en tijd. De ander doet ertoe en is gelijkwaardig aanwezig.

Samen lachen verbindt, een grap kunnen maken relativeert en humor ontspant.

Ontstaan vanuit het Katholiek Sociaal Denken weten we ons geïnspireerd door de Bijbel. De kern is het Evangelie van Christus in het bijzonder en van daaruit de 7 werken van barmhartigheid. Onze inspiratie vinden we echter ook breder in zingeving, levensbeschouwing en andere religies.

In iedere samenleving dreigen mensen buiten boord te vallen. Ze worden uitgesloten omdat ze arm zijn of vanwege hun ras of geloof. Solidair Friesland is solidair met deze uitgesloten en mensen in een kwetsbare positie. Deze solidariteit kent twee dimensies. Ten eerste moeten de uitgeslotenen samen werken om gerechtigheid te verkrijgen. Ten tweede wordt er een beroep gedaan op iedereen die (in)direct verantwoordelijk is voor de uitsluiting, om deze ongedaan te maken.

We werken altijd samen met anderen. Dat kan kerkelijk zijn, maatschappelijk, vanuit diverse culturen en achtergronden.  Als organisatie betekent het dat we ons werk vanuit onze betrokkenheid met energie, opgewektheid en enthousiasme doen.

Gelijkwaardig, open met oog om het beste in elkaar te versterken. Je leeft niet voor jezelf, maar zet je in voor het goede van een ander (bonum commune).

BLIJF OP DE HOOGTE

“Geloven op maandag” is de tweemaandelijkse nieuwsbrief van Solidair Friesland. 

Wil je niks missen? Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief. Ontvang deze als eerste in je mailbox en geniet direct van inspirerende artikelen.